Nisseiken, Inc. ได้เข้าร่วม "แพลตฟอร์มการยอมรับแรงงานต่างชาติอย่างมีความรับผิดชอบ"

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการใช้การ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน สำหรับการคัดเลือกและการประเมินแรงงานต่างชาติโดยส่วนใหญ่เป็นการยอมรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน พัฒนาแบบ ทดสอบJapan Mental Technology Research Institute Co. , Ltd.

 • เราจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการรับแรงงานต่างชาติและแนวปฏิบัติที่ดี
 • ด้วยการให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่แรงงานต่างชาติและรับฟังเสียงของ "แรงงานต่างชาติ" โดยตรงเราจะพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคสนามและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
 • เราจะแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นกำลังดำเนินการเพื่อรับแรงงานต่างชาติให้ดีขึ้นเพิ่มชื่อเสียงของญี่ปุ่นและมุ่งส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติเลือกญี่ปุ่น

เพื่อสนับสนุนปรัชญานี้เราได้เข้าร่วม "แพลตฟอร์มการยอมรับแรงงานต่างด้าวอย่างรับผิดชอบ"

นอกจากนี้ ผู้แทนจำหน่าย ตรวจสอบและ ขาย แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน ของพม่า J-SAT Co. , Ltd. ยังเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มแบบทดสอบทางด้านปฏิบัติ ที่สามารถใช้ในการว่าจ้างชาวต่างชาติในต่างประเทศได้เช่นเดียวกับการจ้างคนญี่ปุ่นในญี่ปุ่น แบบทดสอบความถนัด/ การประเมินบุคลิกภาพ
สำหรับคำขอ "แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน" โปรดติดต่อ ผู้แทนจำหน่าย ใกล้บ้าน ใน แต่ละประเทศ / ภูมิภาค

ผู้แทนจำหน่าย เอเชียตะวันออก

 • เกาหลี
  • Korea Management Association
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: โซลแทกูปูซานกวางจูเชจู
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
   • ภาษาที่รองรับ: เกาหลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
  • Shanghai Oracle Bay Enterprise Group, Co., Ltd.
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก: เซี่ยงไฮ้, หนานจิง, ซูโจว, อู๋ซี, ฉางโจว, เจิ้นเจียง, เหยียนเฉิง, หนานตง, หนานจิง, หนิงโป, เสี่ยวหุย, ซีหนิง, หยินชวน
   • Uchida : บริการที่สามารถได้รับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษาที่รองรับ: จีน
  • Cube Integration Co., Ltd.
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: เซี่ยงไฮ้
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การดูแลสุขภาพจิต
   • ภาษาที่รองรับ: จีนญี่ปุ่น
  • Ningbo Napu Trade Co., Ltd.
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก: Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Dongguan
   • บริการที่มีร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านการผลิตนิทาน
   • ภาษาที่รองรับ: จีนญี่ปุ่น
 • ฮ่องกง
  • N-ERVE TECHNOLOGY
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ฮ่องกง
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านการผลิตนิทานการจัดหางาน
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นจีน
 • ไต้หวัน
  • Pasona ไต้หวัน
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ไทเปซินจู๋เกาสง
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านบุคลากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นจีน

ผู้แทนจำหน่าย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ประเทศไทย
  • Krung Asia Insight
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: กรุงเทพมหานครทั่วประเทศไทย
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทย
   • ภาษาที่รองรับ: ไทย, ญี่ปุ่น
  • Waguri
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา เชียงใหม่ ลำพูน
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
   • ภาษาที่รองรับภาษาญี่ปุ่น
  • Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand)
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: กทม
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การจัดหางานการให้คำปรึกษาด้านบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่น, ไทย
 • เวียดนาม
  • Kosaido HR Vietnam
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ฮานอยโฮจิมินห์ดานัง
   • บริการที่สามารถได้รับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้คำปรึกษาสำหรับการขยายธุรกิจในเวียดนาม
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นเวียดนาม
  • Success Partner
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: โฮจิมินห์ฮานอย
   • Uchida : บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การพัฒนา องค์กร
   • ภาษาที่รองรับ: เวียดนาม
 • พม่า
  • J-SAT CONSULTING
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ย่างกุ้งมั ณ ฑะเลย์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การจัดหางาน, การให้คำปรึกษาด้านการขยายตัวของพม่า, การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นพม่า
 • กัมพูชา
  • Creative Diamond Links
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: พนมเปญ
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นเขมร
 • มาเลเซีย
  • Pasona HR MALAYSIA
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: กัวลาลัมเปอร์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นมาเลย์อังกฤษ
 • ลาว
  • Lao-Japan Gateway
   • พื้นที่ให้บริการสำคัญ: เวียงจันทน์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน Kraepelin: Cybozu Kintone การให้คำปรึกษาด้านความก้าวหน้าของลาว
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นลาว
 • อินโดนีเซีย
  • Bruggen Batavia Indonesia
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก: จาการ์ตาเบกาซิ
   • บริการที่มีร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านบุคลากรการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นชาวอินโดนีเซียอังกฤษ
 • ฟิลิปปินส์
  • One World Human Resources Development
   • พื้นที่ครอบคลุมสำคัญ: มะนิลาเกซอน
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การศึกษาภาษาญี่ปุ่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นตากาล็อกอังกฤษ
 • สิงคโปร์
  • Pasona Singapore
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: สิงคโปร์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การจัดหางานการให้คำปรึกษาด้านบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ

ผู้แทนจำหน่าย เอเชียใต้

 • อินเดีย
  • Pasona India
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: Delhi, Gurgram, Chennai, Bengaluru
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นฮินดีอังกฤษ

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยใช้ แบบฟอร์ม หากคุณไม่พบ ผู้แทนจำหน่าย ใกล้ที่สุดหรือหากคุณต้องการนำไปใช้ในหลายภูมิภาค