เครื่องคำนวณภาษีเงินได้ ส่วนบุคคล ของประเทศไทย ฉบับปี 2024

ในหน้านี้ คุณสามารถคำนวณภาษีเงินได้ ส่วนบุคคล ประจำปีสำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับปีงบประมาณ 2024 (1 มกราคม 2024 ถึง 31 ธันวาคม 2024)
กรุณาใช้มัน.
กำหนดเวลาคืนภาษีครั้งสุดท้ายคือวันที่ 31 มีนาคม 2025

ส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล

กรุณากรอก "หน่วยเงินบาทของรายได้ประจำปีที่เกิดใน ประเทศไทย"

รายได้เทียบเท่าเงินบาทต่อปี ระบุรายได้ประจำปีของคุณ (*1) เป็นเงินบาท
ค่าลดหย่อนประกันสังคม ใส่จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดภายในปี
(หากรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป 750 บาท x 12 เดือน)
หักค่าใช้จ่าย มากถึง 50% ของ รายได้รวม แต่สูงถึง 100,000 บาท
การหักเงินส่วนบุคคล 60,000
การหักเงินคู่สมรส คู่สมรสที่ไม่มีรายได้อยู่ในประเทศไทยตลอดทั้งปีภาษี
คือ
ค่าลดหย่อนบุตร จำนวนผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือเด็กอายุต่ำกว่า 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเทียบเท่า
ชาย
การหักรายได้อื่น ๆ หากคุณทราบการหักเงินอื่นๆ โปรดป้อนข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันในช่องนี้ (* 2)
รายได้ที่ต้องเสียภาษี
การจัดประเภทอัตราภาษี จำนวนภาษี
0% รายได้ที่ต้องเสียภาษี 150,000 บาทหรือน้อยกว่า (* 3)
ห้า% รายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 150,000 บาท น้อยกว่า 300,000 บาท
สิบ% รายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 300,000 บาท น้อยกว่า 500,000 บาท
15% รายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 500,000 บาท ไม่เกิน 750,000 บาท
20% รายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 750,000 บาท น้อยกว่า 1 ล้านบาท
ยี่สิบห้า% รายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 1 ล้านบาท น้อยกว่า 2 ล้านบาท
30% รายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 2 ล้านบาท น้อยกว่า 5 ล้านบาท
35% รายได้ที่ต้องเสียภาษี กว่า 5 ล้านบาท
จำนวนภาษีประจำปี  

หมายเหตุ

*1 สำหรับรายได้ต่อปี รายได้ทั้งหมดที่มีแหล่งที่มาในประเทศไทยจะถูกแปลงเป็นเงินบาท โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ วิธีการ หรือสกุลเงินในการชำระเงิน
*2 การหักรายได้อื่นๆ ได้แก่ หักเงินตามผู้ปกครอง หักโรงเรียนเอกชน หักเบี้ยประกันชีวิต และหักเงินลงทุน RMF

*3 ในปี 2567 เงินได้ที่ต้องเสียภาษีไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีตาม พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 470

ส่วนนี้ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
เงื่อนไขการใช้กฎหมายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยรอบแต่ละบริษัท และอาจมีบางกรณีที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาใหม่ กฎกระทรวง ประกาศ ฯลฯ ・ โปรดพิจารณากับผู้เชี่ยวชาญเช่น นักบัญชี.
หากคุณไม่รู้จักผู้เชี่ยวชาญ เราจะมาแนะนำ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราแบบทดสอบทางด้านปฏิบัติ ที่สามารถใช้ในการว่าจ้างชาวต่างชาติในต่างประเทศได้เช่นเดียวกับการจ้างคนญี่ปุ่นในญี่ปุ่น แบบทดสอบความถนัด/ การประเมินบุคลิกภาพ
สำหรับคำขอ "แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน" โปรดติดต่อ ผู้แทนจำหน่าย ใกล้บ้าน ใน แต่ละประเทศ / ภูมิภาค

ผู้แทนจำหน่าย เอเชียตะวันออก

 • เกาหลี
  • Korea Management Association
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: โซลแทกูปูซานกวางจูเชจู
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
   • ภาษาที่รองรับ: เกาหลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
  • Shanghai Oracle Bay Enterprise Group, Co., Ltd.
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก: เซี่ยงไฮ้, หนานจิง, ซูโจว, อู๋ซี, ฉางโจว, เจิ้นเจียง, เหยียนเฉิง, หนานตง, หนานจิง, หนิงโป, เสี่ยวหุย, ซีหนิง, หยินชวน
   • Uchida : บริการที่สามารถได้รับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษาที่รองรับ: จีน
  • Cube Integration Co., Ltd.
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: เซี่ยงไฮ้
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การดูแลสุขภาพจิต
   • ภาษาที่รองรับ: จีนญี่ปุ่น
  • Ningbo Napu Trade Co., Ltd.
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก: Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Dongguan
   • บริการที่มีร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านการผลิตนิทาน
   • ภาษาที่รองรับ: จีนญี่ปุ่น
 • ฮ่องกง
  • N-ERVE TECHNOLOGY
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ฮ่องกง
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านการผลิตนิทานการจัดหางาน
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นจีน
 • ไต้หวัน
  • Pasona ไต้หวัน
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ไทเปซินจู๋เกาสง
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านบุคลากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นจีน

ผู้แทนจำหน่าย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ประเทศไทย
  • Krung Asia Insight
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: กรุงเทพมหานครทั่วประเทศไทย
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทย
   • ภาษาที่รองรับ: ไทย, ญี่ปุ่น
  • Waguri
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา เชียงใหม่ ลำพูน
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
   • ภาษาที่รองรับภาษาญี่ปุ่น
  • Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand)
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: กทม
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การจัดหางานการให้คำปรึกษาด้านบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่น, ไทย
 • เวียดนาม
  • Kosaido HR Vietnam
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ฮานอยโฮจิมินห์ดานัง
   • บริการที่สามารถได้รับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้คำปรึกษาสำหรับการขยายธุรกิจในเวียดนาม
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นเวียดนาม
  • Success Partner
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: โฮจิมินห์ฮานอย
   • Uchida : บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การพัฒนา องค์กร
   • ภาษาที่รองรับ: เวียดนาม
 • พม่า
  • J-SAT CONSULTING
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: ย่างกุ้งมั ณ ฑะเลย์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การจัดหางาน, การให้คำปรึกษาด้านการขยายตัวของพม่า, การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นพม่า
 • กัมพูชา
  • Creative Diamond Links
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: พนมเปญ
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นเขมร
 • มาเลเซีย
  • Pasona HR MALAYSIA
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: กัวลาลัมเปอร์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นมาเลย์อังกฤษ
 • ลาว
  • Lao-Japan Gateway
   • พื้นที่ให้บริการสำคัญ: เวียงจันทน์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน Kraepelin: Cybozu Kintone การให้คำปรึกษาด้านความก้าวหน้าของลาว
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นลาว
 • อินโดนีเซีย
  • Bruggen Batavia Indonesia
   • พื้นที่ครอบคลุมหลัก: จาการ์ตาเบกาซิ
   • บริการที่มีร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การให้คำปรึกษาด้านบุคลากรการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นชาวอินโดนีเซียอังกฤษ
 • ฟิลิปปินส์
  • One World Human Resources Development
   • พื้นที่ครอบคลุมสำคัญ: มะนิลาเกซอน
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับการ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การศึกษาภาษาญี่ปุ่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นตากาล็อกอังกฤษ
 • สิงคโปร์
  • Pasona Singapore
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: สิงคโปร์
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การจัดหางานการให้คำปรึกษาด้านบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ

ผู้แทนจำหน่าย เอเชียใต้

 • อินเดีย
  • Pasona India
   • พื้นที่ให้บริการหลัก: Delhi, Gurgram, Chennai, Bengaluru
   • บริการที่สามารถรับร่วมกับ แบบทดสอบอุจิดะแกรเปลิน: การสรรหาบุคลากร
   • ภาษาที่รองรับ: ญี่ปุ่นฮินดีอังกฤษ

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยใช้ แบบฟอร์ม หากคุณไม่พบ ผู้แทนจำหน่าย ใกล้ที่สุดหรือหากคุณต้องการนำไปใช้ในหลายภูมิภาค